Temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Statuta Sportske zajednice Grada Jastrebarsko i Ugovora o upravljanju javnim sportskim građevinama,
Sportska zajednica Grada Jastrebarsko raspisuje javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

Raspisuje se javni natječaj u svrhu prikupljanja ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora ugostiteljske namjene, označenog kao „Javna zgrada Bana Josipa Jelačića 5a (sportski centar)” u vlasništvu Grada Jastrebarskog u prizemlju zgrade, neto površine 98,35 m².

Datum objave natječaja: utorak, 16.04.2024
Rok prijave: utorak, 30.04.2024, 12.00 sati.

Cjeloviti tekst javnog natječaja i ponudbeni list možete pronaći u Dokumenti za preuzimanje - Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prosora .