Na temelju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, te članka 39. i 57. Statuta Sportske zajednice Grada Jastrebarskog od 9. ožujka 2023. godine Upravni odbor Sportske zajednice Grada Jastrebarskog (u daljnjem tekstu SZGJ - Zakupodavac) na sjednici održanoj dana 06. svibnja 2024. godine donio odluku o odabiru zakupnika poslovnog prostora označenog kao: „JAVNA ZGRADA BANA JOSIPA JELAČIĆA BR. 5 A (SPORTSKI CENTAR)“.

SZGJ - Zakupodavac sklopiti će ugovor o zakupu predmetnog poslovnog prostora sa tvrtkom PROKONTIS USLUGE d.o.o., A. Mihanovića 14, 10 450 Jastrebarsko, Republika Hrvatska.

SZGJ - Zakupodavac odluku će javno objaviti na službenoj internetskoj stranici Sportske zajednice Grada Jastrebarsko, te ju istaknuti na oglasnoj ploči Sportske zajednice Grada Jastrebarsko.Dan objave odluke na službenoj internetskoj stranici Sportske zajednice Grada Jastrebarsko smatra se danom dostave odluke ponuditeljima.

odluka UO ugostiteljski objekt travanj