Temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog, proračuna Grada Jastrebarskog i Sportske zajednice Grada Jastrebarskog za 2024. godinu, te članka 75. Zakona o sportu objavljen je javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu.

Za 2024. godinu sve prijave će se zaprimati elektroničkim putem, odnosno korištenjem sustava SOM natječaji preko kojeg će članice predavati svoje prijave.

Poziv i link za registraciju, te prijavu na Javni poziv možete pronaći u Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu

Rok za podnošenje prijava je 03.02.2024. godine. Naknadne prijave van roka neće biti moguće.